• 12
  • dsg
  • dgs
  • zsvsd

Xem chi tiết >>Về chúng tôi

Giới thiệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp E.Nhất được thành lập và phát triển từ năm 1991. Ngay từ giai đoạn đầu khi mới được thành lập công ty đã chuyên sâu vào lĩnh vực chế tạo, gia công và sản xuất các sản phẩm kết cấu thép, các sản phẩm nâng hạ và các sản phẩm cơ khí từ đơn giản đến phức tạp. Sự trưởng thành của Công ty đã được chứng minh bằng năng lực cung cấp cho các thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Với nhiều lỗ lực trong quá trình sản xuất và kinh doanh....