icon
icon
icon

Các dự án cho các doanh nghiệp nước ngoài

Cập nhật: 29/03/2019

STT

Tên công ty

Nội dung

Số hợp đồng

1

Công ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, tủ cứu hỏa, gia công theo bản vẽ, giá đỡ các loại …

Năm 2009

2

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vỏ tủ cứu hỏa,ống gió, cột đèn, bể nước, giá đỡ cho hệ thống cơ điện …

Năm 2009

3

Công ty Hitachi Plant Technologies

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện Vỏ hộp đựng vòi chữa cháy…

Năm 2009

4

Công ty Yurtec

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện

Năm 2010

5

Công ty TNHH KinDen Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện Vật tư chống sét

Năm 2010

6

Công ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vỏ tủ điện, các loại giá đỡ, tank, hệ thống buồng sơn …

Năm 2010

7

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, ống gió, vỏ tủ cứu hỏa, vật tư chống sét…

Năm 2010

8

Công ty Hitachi Plant Technologies

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện

Năm 2010

9

Công ty Yurtec

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vỏ tủ cứu hỏa, Tank dầu, vật tư chống sét…

Năm 2011

10

Công ty TNHH KinDen Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vật tư chống sét, hệ thống giá đỡ…

Năm 2011

11

Công ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vỏ tủ điện, các loại giá đỡ, tank, hệ thống buồng sơn …

Năm 2011

12

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, ống gió, vỏ tủ cứu hỏa, vật tư chống sét, chụp che mưa…

Năm 2011

13

Công ty TNHH Kỹ nghệ Fuji Furukawa E&C ( Việt Nam)

Gia công chi tiết theo bản vẽ

Năm 2011

14

Công ty Yurtec

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vật tư chống sét, hệ giá đỡ, tank dầu, chân tủ cao thế …

Năm 2012

15

Công ty TNHH KinDen Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vật tư chống sét, hệ giá đỡ, chi tiết nối ren …

Năm 2012

16

Công ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, vỏ tủ điện, hệ thống giá đỡ, tank, hệ thống buồng sơn, chụp che, hệ ống khói cho nồi hơi….

Năm 2012

17

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện, ống gió, vỏ tủ cứu hỏa, vật tư chống sét, tank…

Năm 2012

18

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam

Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho dự án Honda 3 Hà Nam

Năm 2012

19

Công ty TNHH Massan Việt nam

Cung cấp thang máng cáp, phụ kiện và giá đỡ- Dự  án cho Công ty khai thác khoáng sản Núi Pháo

Năm 2012

20

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Cung cấp thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

PH10-0015-M02

21

Công ty TAIKISHA

Cung cấp bao che cho Robot và các chi tiết nắp máng cho ống điêu hòa

 

TVE- HĐKT/ HVN1101-02/EN

 

22

Cty TNHH Vietek

Máng cáp và phụ kiện STĐ

2011 HĐB Enhat/ Vietek - 02

23

Cty TNHH Ebara Việt Nam

Máng cáp và phụ kiện STĐ

VR1 OEVCO24-PO-E-009

24

Cty Hitachi Plant Technologies, Ltd

Thang mỏng cáp và các vật t­ khác

VTV-E-164-PO

25

Cty CP Dịch vụ kỹ thuật - công nghệ VTH

Thang cáp và phụ kiện

2011HDKT/Enhat/VTH - 01

26

Cty TNHH Kỹ thuật Vina-Fuji

Gc theo bản vẽ

VFEC-S-211-036-1.2

27

Công ty YURTEC

Cung cấp thang, máng cáp và phụ kiện

 

Ytc-Enhat (SDVN4_E20)

 

28

Công ty YURTEC

Cung cấp vỏ tiêu âm máy phát, bồn dầu, thanh C, cỏ tủ cứu hỏa

 

Ytc-Enhat(SDVN4_E19)

 

29

Công ty CTIN

Cung cấp cầu cáp và phụ kiện ngoài mạ nhúng kẽm

 

2011B/ Enhat/ CTIN - 03

 

30

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Cung cấp bộ giá đỡ cột, hệ nối dây, cọc tiếp địa, vật tư chống sét, tank dầu

 

PH11-0011-M13

 

31

Công ty TNHH KURIHARA

Cung cấp thang, máng cáp và phụ kiện

 

KVN/ PO/ TKG-II/11106/010

 

32

Công ty TAIKISHA

Cung cấp dây chuyền sơn ABS và tank

 

TVE-SUB/ HVN1106-40/Enhat

 

33

Cty Fuji Mold VN

Shoe Box

PO ngày 15/7/2011

34

Công ty TNHH KURIHARA

Cung cấp vỏ tủ cứu hỏa, ống gió và phụ kiện

 

KVN/ PO/ TKG-II/11106/031

 

35

Cty CP Kỹ thuật Sigma

Thang máng cáp và phụ kiện

SME-21-032

36

Cty TNHH Kỹ nghệ Vina-Fuji

Thanh cái đồng

Enhat/vina-fuji-03

37

Công ty TAIKISHA

Cung cấp thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

 

TVE-HDKT/YZK1110-35/Enhat

 

38

Cty TNHH Xây dựng Hyup Jin Vina

Vỏ tủ cứu hỏa

2011B Enhat/HyupJin Vina - 01

39

Cty CP Xây lắp điện dầu khí

Vỏ tủ cứu hỏa

Phụ lục số 01(29-58/2011-TB/HDKT/PEC-EN)

40

Cty TNHH Xây dựng Hyup Jin Vina

Tủ vòi, bình chữa cháy mẫu

2011B Enhat/HyupJin Vina - 02

41

Cty TNHH kỹ nghệ Fuji-Furukawa E&C(Việt Nam)

Vỏ tủ + hộp kiểm tra thiết bị

E.nhat-Vina-fuji-05

42

Cty CP Công nghệ Việt Nhật

Thang cáp và phụ kiện

enhat-vietnhat/01

43

Cty TNHH kỹ nghệ Fuji-Furukawa E&C(Việt Nam)

Gc thanh cái mềm

Enhat/ Fuji Furukawa - 06

44

Cty TNHH kỹ nghệ Fuji-Furukawa E&C(Việt Nam)

Bàn thao tác

VFEC-S-211-036-16.3

45

Công ty TNHH SHINRYO Việt Nam

Săn xuát thang máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

20120713/HĐKT/EN-SHINRYO VN

46

Viện Nghiên Cứu Cơ khí

Cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu VTC 06 và chế tạo lan can di động

20120723/HĐ-NCCK

47

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Sản xuất máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

PP11-0009-M356

48

Công ty TNHH Swing VATER Việt Nam

Sản xuất thang máng cáp, đột lỗ máy, nắp và phụ kiện giá đỡ mạ nhúng kẽm

20120814-HĐKT/Enhất- Swing

49

Công ty KURIHARA Việt Nam

Sản xuất thang máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

HE12-0008-M015

50

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Sản xuất máng cáp, phụ kiện theo bảng sơn tĩnh điện

PH11-2539-M058

51

Công ty Yurtec Conrportion- Dự án IRISO

Sản xuất thang máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

IRISO-E6-Enhat-M099-0656

52

Công ty Taikisha Việt Nam ENGINEERING INC

Sản xuất ống khói cho nồi hấp

H-00773-00/PR1208-06

53

Công ty TNHH TAIKISHA Việt Nam (TVE)

Hoàn thành và bảo hành công việc Dự án nhà máy Honda Việt Nam 3

TVE-SUB/HVN1210-03/EN

54

Công ty CP Kỹ thuật Sigma

Cung cấp thang cáp và phụ kiện mà nhúng nóng

SMF-21-032/2012024 Enhat-SME.1

55

Công ty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp LAMUY

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện màu 7032

Enhat-Lamuy-01

56

Công ty TNHH Kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam

Lắp đặt thiết bị trong buồng cấp gió trung tâm cho Dự án hệ thống Honda

TVE-SEB/HVN1210-28/EN

57

Công ty TNHH Kỹ nghệ Fuji Furukawa E&C ( VN)

Sản xuất thang cáp, phụ kiện sơn tĩnh điện

20121110-Enhat- Fuji Furukawa

58

Công ty TNHH Kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam

Cung cấp thang cáp và phụ kiện

TVE-HĐKT/HVN1211.54/EN

59

Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam

Lắp tấm kết cấu buồng sơn

TVE-SUB/HVN1211-31/EN

60

Công ty CP Kỹ thuật Sigma

Cung cấp phụ kiện đường xả- SUS 201

20121126-HĐKT/Enhat-SME

61

Công ty TNHH Comin Việt Nam

Sản xuất Wacther Shield SS 316

CHV-001-CNT-1414.AMD1

62

Công ty Kỹ nghệ Fuji Furukawa VN

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

20121210.Enhat/Fuji Furukawa

63

Công ty TNHH Taikisha VN

Cung cấp thanh C

TVE-HĐKT/TAM1301-02/Enhat

64

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma

Sản xuất vỏ tủ cứu hỏa

20130118.Enhat-SME52.Hoang Thanh 01

65

Công ty Yurtec Corporation VN

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện sơn tính điện

2EON-E17-Enhat-M099-1283

66

Công ty Kinden Việt Nam

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện mạ nhúng nóng

HE12-0020-M041

67

Công ty TNHH Kinden VN

Cung cấp thang cáp và phụ kiện cho các dự án

HE13-2002-M002

68

Công ty TNHH COMIN Việt Nam

Sản xuất hộp che thời tiết đơn

CHV-001-CNT-1510

69

Công ty Hitachi Plant VN

Cung cấp thang cáp

213VN00104

70

Công ty CP Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện lạnh REE

Cung cấp giá đỡ mạ kẽm nhúng nóng, công trình ga Nội Bài T2

TPEN01/HDD012/ME12

71

Công ty TNHH Kinden VN

Cung cấp máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

HE12-0020-M135

72

Công ty Kurihara

Cung cấp thang cáp và phụ kiện mạ nhúng nóng

KUN/PO/FIK/12123/046

73

Công ty TNHH Kurihara VN

Cung cấp máng đột lỗ đáy và phụ kiện sơn tĩnh điện

KVN/PO/NTT/12121/051

74

Công ty TNHH Taikisha VN

Sản xuất máng cáp và chi tiết gia công vật liệu

TVE-HĐKT/KB1303-08/E.Nhat

75

Công ty TNHH Mỏ NIKEL Bản Phúc

Sản xuất thang cáp thẳng

EN-260313

76

Công ty Kinden VN

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

HE13-2019-M005

77

Công ty Kurahara VN

Sản xuất nhà chứa thiết bị

KVN/PO/TKG/13110/

009

78

Công ty Kurahara VN

Sản xuất máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

KVN/PO/NTT/12121/

061

79

Công ty TNHH Taikisha VN

Cung cấp thang, máng cáp

TVE-HDKT/KV1303-05/Enhat

80

Công ty Yurtec

Sản xuất thang, máng cáp và phụ kiện

PV Annex-E6-Enhat-M01100-007

81

Công ty Kinden Việt Nam

Cung cấp hệ thống ống dẫn cụm máy số 1, 2

HE12-0020-M278

82

Công ty Kurihara VN

Cung cấp thang cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

A-S1-KVN/P/KKV/13109/009

83

Công ty Kinden Việt Nam

Cung cấp thang, máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

PE13-0002-M036

84

Công ty TNHH Shinryo Việt Nam

Sản xuất thang cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

20130004-HĐKT/Enhat-Shinryo VN

85

Công ty Yurtec

Cung cấp thang cáp và phụ kiện TOLEZAM

PV Annex-E11-Enhat-M0100-106

86

Công ty CP TM và Xây lắp cơ điện Probuild

Sản xuất máng cáp và phụ kiện sơn tĩnh điện

20130728HĐKT-EN/PROBUILD

87

Công ty Kinden Việt Nam

Sản xuất máng cáp và phụ kiện gia công theo bản vẽ sơn tĩnh điện

HE13-2509-M001

88

Công ty Kurihara Việt Nam

Sản xuất máng cáp và nắp

KVN/PO/MISCHO/13104/029

89

Công ty Yurtec

Cung cấp hộp nối dây, giá đỡ thang cáp mạ nhúng nóng

M0100-0180

90

Công ty TNHH Kỹ nghệ Fuji Furukawa E&C VN

Gia công chế tạo các chi tiết

20130301 Enhat/Fuji Furukawa

91

Công ty Taikisha Việt Nam

Lắp đặt, hoàn thiện và bảo hành

TVE-SUB-0200049-0006

92

Công ty TNHH KT Taikisha VN

Sản xuất gia công không sơn mạ

TVE-HDKT/ 00888000276/Enhat

93

Công ty TNHH KT Taikisha VN

Chi tiết gia công mái chụp che mưa

TVE-HĐKT/CN1312-17/Enhat