icon
icon
icon

Các dự án cung cấp cho các công trình giao thông

Cập nhật: 29/03/2019

 

STT

Tên công ty

Nội dung

Số hợp đồng

1

Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Cung cấp lắp đặt hệ thống an toàn giao thông gói thầu Đ10 đoạn Xuân Bình - Lâm La đường Hồ Chí Minh.

64/HĐKT/EN-TL2

2

Công ty ứng dụng công nghệ mới -  Bộ Giao Thông vân tải

Cung cấp lắp đặt hệ thống an toàn giao thông gói thầu Đ06 đoạn Xuân Phú - Bắc Cầu Đồng Chùa đường Hồ Chí Minh.

04/2003/HĐKT/EN-ƯDCNM

3

Công ty Việt Bắc- Bộ quốc phòng

Cung cấp hệ thống an toàn giao thông (lan can sóng đường, biển báo) phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh

04/2003/HĐKT/EN-VB-BQP

4

Công ty 144- Bộ Quốc Phòng

Cung cấp lắp đặt hệ thống an toàn giao thông gói thầu 07 đoạn  Hoà Cầm - Thạch Mỹ quốc lộ 14B

08/2004/HĐKT/ EN-144

5

Công ty 144 – Bộ Quốc Phòng

Cung cấp lắp đặt hệ thống an toàn giao thông quốc lộ 48

10/2010/HĐKT/ EN-TH

6

Công ty cổ phần VIDIFI

Cung cấp lắp đặt bệ, ván khuôn đúc dầm Super phục vụ thi công  cầu trên cao đường cao tốc 5B

10/2010/HĐKT/ EN-VDF

7

Chi nhánh tổng công ty XDCTGT 4 tại Hà Nội

Cung cấp lắp đặt bệ, ván khuôn đúc dầm Super phục  vụ thi công cầu Nhật Tân

03/2011/EN- CIENCO4-CNHN

8

Tổng công ty XDCTGT 4

Cung cấp, lắp đặt giá cẩu long môn dài 48mét cho xưởng đúc dầm Super T Đường vành đai 3

03/2011/HĐXL/EN-CENCO4

9

Khách hàng: Tổng công ty XDCTGT 4

Cung cấp, lắp đặt đà giáo, ván khuôn xà mũ trụ cầu phục vụ thi công đường vành đai 3.

06/2011/EN- CIENCO4-CNHN

10

Chi nhánh tổng công ty XDCTGT 4 tại Hà Nội

Cung cấp lắp đặt bệ, ván khuôn đúc dầm Super phục vụ thi công  cạn đường vành đai 3

09/2011/HĐKT/EN-CIENCO4-CNHN

11

Chi nhánh tổng công ty XDCTGT 4 tại Hà Nội

Sản xuất và lắp đặt hệ thống máng thu nước mặt cầu dự án đường vành đai 3

06/2012/HĐKT/EN-CIENCO4-CNHN

12

Chi nhánh tổng công ty XDCTGT 4 tại Hà Nội

Sản xuất và lắp đặt hệ thống lan can cho nhánh rẽ Trung hòa dự án đường vành đai 3

07/2012/HĐKT/EN-CIENCO4-CNHN

13

Chi nhánh tổng công ty XDCTGT tại Hà Nội

Sản xuất lắp đặt hoàn chỉnh mạ kẽm nhúng nóng các chi tiết cụm lan can trên cầu nhánh A và nhánh B đường vành đai 3

156 HĐKT/CNHN/2012

14

Chi nhánh tổng Công ty XDCTGT 4 tại Hà Nội

Sản xuất lắp đặt hệ thống biến báo giao thông, giá long muôn biển báo D1. Đường vành đai 3

269/HĐKT/CNHN/2012

15

Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Cung cấp lan can trện cầu 250 và 253

320 HĐKT/VC/2013

16

Công ty CP KT SIGMA

Phụ kiện đường xá- SUS 304

52-026-Enhat-SME

17

Công ty CP Cơ khí 4 và XD Thăng Long

Sản xuất tấm ván khuôn, tấm bịt đầu

04029/HĐKT-CK4

18

Chi nhánh Tổng Công ty XDCT GT4 tại Hà Nội

Sản xuất giá long môn biển báo

269-HĐKT/CNHN/2012

19

Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và XD Thăng Long

Sản xuất tấm ván khuôn, thanh đệm

04011/HĐKT-CK4

20

Công ty TNHH Nhật Tâm

Cung cấp tấm ván khuôn

HĐKT-NT