icon
icon
icon

Các dự án cung cấp cho các công trình thủy điện, nhiệt điện, cấp nước

Cập nhật: 29/03/2019

   

STT

Đơn vị hợp đồng

Sản phẩm cung cấp

Số hợp đồng

1

Tổng Công ty xuất nhập khẩu Việt Nam – VINACONEX

Cung cấp hố thu bồn sau bể lắng,

46-2007/HĐKT-NSĐ

2

BQL dự án ĐTXD hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội

Cung cấp máng thu nước trong bể lắng

57-2007/HĐKT-NSĐ

3

Tổng Công ty xuất nhập khẩu Việt Nam – VINACONEX

Ống thép DN1600PN10, DN1900PN10, DN1900PN10, DN1800PN10

04-2008/HĐKT-NSĐ

4

Tổng Công ty xuất nhập khẩu Việt Nam – VINACONEX

Cấu kiện thép vượt TUYNEN

05-2008/HĐKT-NSĐ

06-2008/HĐKT-NSĐ

5

BQL dự án ĐTXD hệ thống cấp nước Sông Đà – Hà Nội

Thuộc dự án chuỗi cấp nước đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Miếu Môn – Hà Đông – Hà Nội

09-2008/HĐKT-NSĐ

14-2008/HĐKT-NSĐ

6

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Chế tạo ống thông khí cho nguồn nước vào tuốc bin nhà máy thủy điện Sơn la

105B-08/HĐ - NCCK

7

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Chế tạo khe van Thủy điện Sơn la

104B/HĐ-NCCK

8

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Chế tạo khe lưới chắn rác Thủy điện Sơn la

321B-08/HĐ-NCCK

9

 

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Chế tạo Khung lưới chắn rác và lưới chắn rác Nhà máy Thủy điện Sơn la.

51B-10/HĐ - NCCK

10

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Nhân công Dập phôi khung lưới chắn rác - khung khe van cho Nhà máy Thủy điện Bản chát

10-05-11/HĐ-NCCK

11

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Nhân công Chế tạo neo thử tải Thủy điện Đăk mi 4C Quảng Nam

197B-10/HĐ - NCCK

12

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Nhân công Chế tạo và đóng kiện 4 bộ van khe cửa nhận nước Thủy điện Đồng nai

178B-08/HĐ-NCCK

13

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Nhân công Chế tạo và lắp đặt gầu vớt rác - gầu ngoạm rác Thủy điện Bản chát

336B-08/HĐ- NCCK

14

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Narime

Chế tạo và lắp đặt gầu vớt rác - gầu ngoạm rác Thủy điện Đồng nai 3 - 4

349B-08/HĐ

15

Công ty CP Vật tư tổng hợp Hải Phòng Việt Nam

Gia công, chế tao và lắp đặt hoàn thiện tháp nước

01-EN-VTTH/2013/HĐKT

16

Công ty CP Công nghệ Bể bơi Thông Minh

Sản xuất bể nước từ tấm dập chỏm cầu

01/BBTM-Enhat/HĐKT-20130910

17

Công ty CP XD số 1- Vinaconex 1

Chế tạo bể nước Inox hàn từ các tấm dập chỏm cầu

Vinaconex 1-Enhat/HĐKT-20131005

18

Công ty Cổ phần XD số 1-VINACONEX 1

Cung cấp vật tư, bể nước hàn lắp ghép inox

2/Vinaconex

E.nhất/HĐKT-2012-2015