icon
icon
icon

Các dự án cung cấp lắp đặt thang máng cáp, kết cấu thép

Cập nhật: 29/03/2019

CÁC DỰ ÁN THANG MÁNG CÁP ĐÃ CUNG CẤP

Stt

Tên công ty

Sản phẩm cung cấp

Số hợp đồng

1

Cty CP Đầu t­ xây dựng và lắp máy TMC

Gia công chế tạo máng cáp và ống luồn cáp - Dự án dây chuyền mới NMXM Bỉm Sơn

64/HĐTMC-ENT

2

Công ty Lắp máy

LILAMA18 ( LILAMA 69-3)

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Trung tâm hội nghị Quốc gia

13/CT CP Công nghiệp E Nhất – Lilama 69-3

3

Công ty CP Xi măng Thăng Long

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy Xi măng Thăng long

23/2008/HĐCC/

TLCC – E nhat

4

Công ty Cổ phần điện máy R.E.E

Thang máng cáp và phụ kiện cho DA239/05

ĐM-EN01/HDD/ME09

5

Công ty CP Đầu tư và XD số 4 Tổng công ty XD Hà Nội

Thang máng cáp và phụ kiện

04-010/HĐKT/CONG TY4/ENHAT

6

Công ty CP Xi măng Hướng Dương

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy Xi măng Hướng Dương

EN-POMIHOA/01

7

Công ty TNHH Cơ điện UNION Việt Nam

Thang máng cáp STĐ

HDKT-EN032011

8

Công ty Lắp máy LILAMA 45-4

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng

071111/HĐ - VA1

9

Công ty Lắp máy LILAMA 45-4

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng

170412/HĐ - VA1

10

Công ty Lắp máy LILAMA5

 

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện - Dự án Nhà Quốc Hội - Ba Đình, Hà Nội

020512/

LILAMA5 – E.NHÂT

11

Cty CP Đầu t­ xây dựng và lắp máy TMC

Gia công chế tạo máng cáp và ống luồn cáp - Dự án dây chuyền mới NMXM Bỉm Sơn

64/HĐTMC-ENT

12

Công ty Lắp máy LILAMA18

( LILAMA 69-3)

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Trung tâm hội nghị Quốc gia

13/CT CP Công nghiệp E Nhất – Lilama 69-3

13

Công ty CP Xi măng Thăng Long

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy Xi măng Thăng long

23/2008/HĐCC/

TLCC – E nhat

14

Công ty Cổ phần điện máy R.E.E

Thang máng cáp và phụ kiện cho DA239/05

ĐM-EN01/HDD/ME09

15

Công ty CP Đầu tư và XD số 4 Tổng công ty XD Hà Nội

Thang máng cáp và phụ kiện

04-010/HĐKT/CONG TY4/ENHAT

16

Công ty CP Xi măng Hướng Dương

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy Xi măng Hướng Dương

EN-POMIHOA/01

17

Công ty TNHH Cơ điện UNION Việt Nam

Thang máng cáp STĐ

HDKT-EN032011

18

Công ty Lắp máy LILAMA 45-4

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng

071111/HĐ - VA1

19

Công ty Lắp máy LILAMA 45-4

Chế tạo thang - máng cáp và phụ kiện tuyến thang - máng cáp - Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng áng