icon
icon
icon

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP E.NHẤT

Đại diện là ông                 : Lê Văn Hưng                       

Chức vụ                            : Giám đốc

Địa  chỉ                             : Thôn Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại                        : 024.3987.4936                     Fax: 024.3987.7742

E-mail                               : enhat@enhat.vn                   Website: www.enhat.vn

Tài khoản                          : 2404.201.000.511.

Ngân hàng                         : NN & PTNT huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

Mã số thuế                       : 0101007749